Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen suoja on Logistika Pluss OÜ:lle erittäin tärkeää ja suhtaudumme siihen täydellä vakavuudella.

Tietosuojakäytäntömme kuvaa, millaisia tietoja keräämme, kun käyt kotisivullamme ja haet töihin; millaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja käytämme; miten kauan tietoja säilytetään ja millaisia oikeutesi kerättyjen tietojen suhteen ovat.

Työntekijällä on oikeus saada tietoa siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään, samoin muuta asianmukaista tietoa varmistamaan oikeudenmukainen ja läpinäkyvä henkilötietojen käsittely. Yksi mahdollisuus tiedon saamiseen on tutustua tähän tietosuojakäytäntöön, joka kuvaa miten ja miksi henkilötietojasi käsittelemme.

Vastuullinen tietojenkäsittelijä

Yrityksen nimi: Logistika Pluss OÜ

Osoite: Punane 73, Tallinn 13619, Viro

Puhelin: +372 622 4600

Sähköpostiosoite: info@logistikapluss.ee

Kotisivu: www.logistikapluss.ee

Tietojen kerääminen ja käsittely

1. Kotisivulla käynti

Kotisivulla käynnin seurantaan käytämme Google Analyticsiä. Keräämme ja säilytämme tietoja siitä, millaisilla Logistika Plussin kotisivun osilla käyt, käynnin aika ja kesto, käytettyä käyttöjärjestelmää, selainta ja palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja millaisten sivujen ja hakukoneiden kautta kotisivullemme päädyit. Me emme yhdistä IP-osoitteita henkilöihin. Käytämme tietoja kotisivun jatkuvaan parantamiseen.

2. Töihin hakeminen kotisivulta

Henkilötiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tiedot – kerätään vain töihin vapaaehtoisesti hakemisen yhteydessä CV-kaavakkeen täytössä tai CV-tiedoston toimittamisella kotisivun kautta.

Hakuprosessissa käytetään tietoja, joita ehdokas on itse vapaaehtoisesti esittänyt joko elämänkertakuvauksessaan, hakuanomuksessaan, motivaatiokirjeessään tai työpaikan hakukaavakkeessaan.

Kotisivun kautta haettaessa saatetaan ehdokkaalta kysyä täydentäviä tietoja, joiden suhteen yrityksellä on oikeutettua kiinnostusta konkreettisesta työsuhteesta lähtien ja tavoitteena arvioida ehdokkaan sopivuutta vapaaseen tehtävään.

3.   Tietojen säilyttäminen

Tietoja kotisivun käyntitilastoista säilytetään ilman määräaikaa.

Rekrytointikilpailun päättyessä niiden ehdokkaiden, jotka eivät osoittautuneet valituiksi, tietoja tehtäväänhakukaavakkeita säilytetään rekrytointipäätöksen tekemisen jälkeen henkilöstöosastolla 1 kuukausi, jonka jälkeen paperimuodossa olevat tiedot hävitetään ja sähköiset ja henkilöstöhaun portaalissa olevat tiedot poistetaan.

Parhaiden valitsematta jääneiden ehdokkaiden tietoja säilytämme henkilöstöosastolla 6 kuukautta, tavoitteena tehdä valitsematta jääneille ehdokkaille tarjouksia osallistua jatkossa järjestettäviin kilpailuihin sillä ehdolla, että olemme saaneet ehdokkaalta tähän erillisen suostumuksen.

Kotisivun kautta hakuun osallistuneiden tietoja säilytetään samalla periaatteella, ei-sopivien ehdokkaiden tietoja säilytetään 1 kuukausi ja parhaiden ehdokkaiden tietoja 6 kuukautta tavoitteena tehdä tulevaisuudessa työtarjouksia vapaille työpaikoille.

Valituksi osoittautuneen ehdokkaan tietoja käytetään työsopimuksen solmimiseen. Tarvittaessa kysymme henkilöltä täydentäviä tietoja. Työntekijöiden tietojen käsittelyn ehdot on säädetty menettelyohjeessa ja työpaikan sisäisissä säännöissä sekä työntekijöiden tietosuojakäytännössä.

Ehdokkaalla on oikeus saada tietoa siitä, millaisiin tarkoituksiin ja millaisia tietoja hänestä on kerätty, ja tutustua omiin tietoihin henkilöstöosastolla. Ehdokkaalla on koska tahansa oikeus perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä henkilöstöosastoon, jonka jälkeen tähän henkilöön liittyvät tiedot poistetaan tietokannasta.

4.   Tietojen toimittaminen eteenpäin

Logistika Pluss ei toimita henkilötietojasi sivullisille henkilöille. Tietoja voi toimittaa ainoastaan sellaiselle henkilölle tai laitokselle, jolla on siihen suoranainen laista seuraava oikeus ja perusteltu tarve.

5.   Oikeutesi omiin henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus:

tutustua sinua koskeviin henkilötietoihin, vaatia henkilötietojesi korjaamista, täydentämistä tai poistamista, vaatia henkilötietojesi siirtämistä.
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja oikeus esittää vastaväitteitä sinua koskevien henkilötietojen käsittelystä.

Oikeuksiesi käyttämiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä Logistika Plussiin esittämällä anomus sähköpostitse osoitteella info@logistikapluss.ee
Jos tunnet, että oikeuksiasi on rikottu, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä sähköpostitse:

info@logistikapluss.ee


Voimassa alkaen: 25.5.2018

Viimeksi uusittu: 25.7.2018