Käytöstä poistaminen

Käytöstä poistaminen

Jos tuotteesi palautetaan tai vanhenee varastoinnissa, se on mahdollista purkaa. Tällöin voimme lähettää lajitellut jäänteet (kaapelit yms. komponentit) puolestasi kierrätykseen.

Voit keskittyä omaan päätoimintaasi ja olla vakuuttunut siitä, että kierrätys tapahtuu tuotteittesi erikoispiirteiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.