Liiketoimintaetiikka

Liiketoimintaetiikka

Logistika Plussissa olemme vahvistaneet tänä liiketoimintaetiikkaa koskevat säännöt ja odotamme samojen periaatteiden noudattamista kaikilta meihin liittyviltä sidosryhmiltä, mukaan lukien työntekijöiltä, johdolta, asiakkailta ja tavarantoimittajilta.

Liiketoimintaetiikkaa koskevat säännöt kuvaavat eettisen käyttäytymisen ja rehellisyyden normeja kaikissa toiminnoissamme ja liittyvät meidän arvoihimme. Noudatamme liiketoiminnassamme voimassa olevia lakeja ja toimimme vastuuntuntoisesti ja rehellisesti.

Liiketoimintaetiikkaa koskevat säännöt tukevat eettistä ja vastuuntuntoista käyttäytymistä yrityksen koko toiminnassa ja liikesuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Haluamme tehdä oikeita asioita ja hyvin.
Jokainen meistä voi olla esimerkkinä muille ja tarvittaessa kiinnittää huomiota epäsopivaan käyttäytymiseen.